Vil du kombinere job og uddannelse - Så er Træskohuset stedet for dig

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Elsker du at arbejde med børn? Vil du bidrage til, at børn med kognitive funktionsnedsættelser har et værdigt og udviklende liv? Vil du være en del af et engageret og omsorgsfuldt team?

Så har vi et spændende og udviklende job til dig, hvor du samtidig på sigt får en uddannelse i Neuroaffeffektiv  udviklingspsykologi.

Vi har nu mulighed for at byde en ny kollega velkommen til vores alsidige og engagerede arbejds- og kollegafællesskab i botilbuddet Træskohuset.

Om jobbet:

Du vil træde ind i en aktiv hverdag i et hyggeligt botilbud med plads til 7 børn og unge i alderen 6-14 år, der alle har vidtgående kognitive funktionsnedsættelser. 

I Træskohuset ser vi det som vores fornemmeste opgave at møde børnene i øjenhøjde, og atmosfæren i huset er præget af god energi - hvor humor, samarbejde og passion vægtes højt af alle ansatte. Her skaber vi det gode børneliv og det gode arbejdsliv, og vi prioriterer bl.a. at give børnene nogle gode aktive udendørsoplevelser som blandt andet kanoture, ferieture og lignende. Ligeledes prioriterer vi den gode arbejdsplads i form af temadage og teamudvikling.                 

Vi er visionære og tænker langsigtet, og derfor vil vi gerne investere i dig.

I forbindelse med ansættelse tilmeldes du på sigt en 1-årig uddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi.  

”I Neuroaffektiv udviklingspsykologi er der en grundlæggende forståelse af, at mennesket er socialt: At vi udvikler os, vores personlighed, følelser og hvordan vi agerer socialt gennem de interaktioner, vi har med andre. Dermed kan vi arbejde med læring og udvikling i en pædagogisk kontekst.”

Du vil altså både kunne kombinere job og uddannelse, hvor vi sørger for gode rammer og mulighed for at kunne fordybe sig i begge dele.

 

 

Vi håber at du:

 

 

 • Er uddannet pædagog eller har anden socialfaglig uddannelse.
 • Har erfaring indenfor specialområdet eller har interesse i at lære det at kende.
 • Er god til at danne relationer.
 • Er reflekterende i forhold til egen og andres praksis.
 • Ser forældre som en vigtig ressource i arbejdet med børnene.
 • Trives med at have mange bolde i luften.
 • Kan arbejde professionelt og forebyggende i forhold til udadreagerende adfærd. 
 • Har IT kundskaber og erfaring med skriftlig dokumentation.

 

Hvem kommer du til at arbejde med / hvilke kollegaer kan du møde:

 

 

Du kommer til at arbejde med og i:

 • En skøn og mangfoldig børnegruppe.
 • Et fagligt funderet team af dygtige pædagoger, pædagogiske assistenter og omsorgsmedhjælpere.
 • Et tværfagligt samarbejde med forældre og skole.
 • En organisation der har mange års erfaring med at sikre at børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser kan leve et liv på deres præmisser understøttet af en masse dygtige voksne, som vil dem og kan rumme deres forskelligheder.

 

Vi tilbyder en arbejdsplads: 

 

 

 • Hvor samarbejde, arbejdsglæde og kommunikation er centrale værdier.
 • Som er energisk og humørfyldt.
 • Hvor du har mulighed for at få stor indflydelse og stort medansvar på eget arbejde.
 • Hvor der er rig mulighed for faglig udvikling og sparring.
 • Hvor der er fokus på arbejdsmiljøet, og hvor hjælpen kun er en håndsrækning væk.
 • Med spændende og faglige udfordringer og opgaver.
 • Hvor kendetegnet i samarbejdet er ordentlighed, tillid og respekt.
 • Hvor vi søger for god og grundig oplæring.

 

Hvem er vi?

Træskohuset er én ud af 4 afdelinger i Hollænderhusene, som er Næstved Kommunes døgntilbud til børn og unge i alderen 0 – 18 år med vidtgående kognitive funktionsnedsættelser - primært med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD.

 

 

Målgruppe:

Fælles for børnene i Træskohuset er, at de ofte har diagnoser indenfor autismespekteret i kombination med kognitiv nedsat funktionsevne. Børnene har ofte kommunikative vanskeligheder, som afhjælpes ved visuel og verbal støtte og guidning i form af piktogrammer og tegn til tale. Børnene kan også have brug for hjælp til bl.a. personlige pleje og spisetræning.

 

For nogle af børnene kan kognitiv nedsat funktionsevne, i kombination med autisme give børnene udfordringer i forbindelse med etablering af gensidige sociale relationer til andre børn og voksne, generel impulsstyring/udadreagerende/selvskadende adfærd. Kognitiv bearbejdning af erfaringer og oplevelser kan være udfordret.

Derfor er en struktureret hverdag tryghedsskabende og altafgørende for at børnene kan forstå omverden og forholde sig til den. 

Af metoder bruger vi Low Arousal, Neuroaffektiv udviklingspsykologi, Sanseintegration og Zonen for nærmeste udvikling.

 

Vi tilbyder dig:

Arbejdstiden er skiftende med morgen- og aftenvagter dog med hovedvægt på aftenvagter, og vil ligge i tidsrummet fra kl. 6.30-14.00 eller kl. 13.30-23.00, samt i hver anden weekend og på helligdage. Vi arbejder med fleksibel arbejdsplan, hvor du har indflydelse på egen arbejdstid med mulighed for evt. supplerende timer.

Der er desuden en mindre ferie planlagt med børnene én gang årligt med cirka 3-4 overnatninger.

 

Løn- og ansættelsesvilkår: Sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og SL

Tiltrædelse: Den 1. august 2023.

Arbejdstid pr. uge: 34 timer.

Ansøgningsfrist: Fredag, den 16. juni 2023.

Beliggenhed: Troensevej 13, 4700 Næstved

Ansættelsessamtaler afholdes: Samtaler holdes i uge 26.

Vil du vide mere: Du er velkommen til at kontakte leder i Træskohuset René Thorup på telefon 2545 1940

Se evt. mere på vores hjemmeside www.hollænderhusene.dk

Næstved Kommune har en røgfri arbejdsdag.

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Næstved Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Næstved Kommune, Troensevej 27, 4700 Næstved

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://naestved.career.emply.com/ad/vil-du-kombinere-job-og-uddannelse-sa-er-traeskohuset-stedet-for-dig/d95ivv/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845970

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet